Βραβεία Ερμής 2015

Lady Gaga Ο.Α.Κ.Α.
June 18, 2019
IQOS Flagship Σύνταγμα
June 19, 2019

Βραβεία Ερμής 2015

Βραβεία Ερμής για λογαριασμό της εταιρίας Yard το 2015